Tai Chi Chuan (Taijiquan) und Chi Kung (Qigong) in Leipzig.